Delaktighet är en framgångsfaktor för en lyckad process
säger många som tidigare har gått över till aktivitetsbaserad arbetsplats. Så
säger vi också på Energimyndigheten. Men vad betyder egentligen delaktighet i
det här fallet? Jag tror att det kan betyda olika saker för olika personer.

I vår verksamhetsstrategi har vi satt fingret på att vi
behöver ha ett aktivt ledarskap och medarbetarskap i samspel för att lyckas med
våra uppdrag. Vi har också formulerat en idé om att medarbetarna på
Energimyndigheten ska vara aktiva och professionella
lagspelare
. Vilket gäller oss alla, såväl chefer som medarbetare.

I arbetet med våra nya lokaler blir medarbetaridén viktig.
Om delaktighet är en framgångsfaktor krävs det att vi kliver in på planen och spelar
tillsammans.

Jag vill uppmana dig som har idéer om hur du vill ha det
på din arbetsplats att gå med i någon eller flera av utvecklingsgrupperna, och
vara med och påverka utvecklingen som den aktiva professionella lagspelare du
är. Om du vill spela back eller forward eller stå i mål spelar ingen roll, bara
du är med. Från dem som stannar kvar på läktaren hoppas vi på glada hejarop. Det
är nu vi skapar vår gemensamma framtida arbetsplats!

Anmäl dig till Evastina Hagen via e-post.

Katarina Bruno

Projektledare