Vi har tidigare skickat ut veckans budskap till cheferna per e-post. För att öka transparensen och tempot i kommunikationen vill vi nu uppmana alla att sätta en avisering (se nedan) på dokumentet Veckans budskap i samarbetsytan Aktivitetsbaserat arbetssätt. Tag också upp frågor på enhetsmötena och se till att samverka mellan chef och medarbetare.

Så sätter du avisering på dokument i Sharepoint:

1 Gå till: http://insidan.energimyndigheten.se/samarbetsytor/samarbetsytor/Aktivitetsbaserat%20arbetss%C3%A4tt/Sidor/default.aspx

2 Klicka på dokumentets pil för att få upp menyn. Välj Avisera mig (se bild).


3 Ställ in hur ofta du vill ha din avisering. Klicka på OK.