Under veckorna 9-20 gör vi gemensam sak i att försöka rensa bort så mycket som möjligt av gamla papper och annat som vi inte behöver längre.

Det kommer att finnas sorteringskärl utställda på respektive avdelning under de anvisade veckorna. Kärlen töms kontinuerligt efter behov. De kommer att vara tydligt uppmärkta och det är viktigt att vi hjälps åt att sortera efter anvisningarna. Blir det felsorterat så hanteras allt som brännbart på återvinningscentralen.

Det kommer också att finnas burar där man kan lämna in gammal it-utrustning som exempelvis trasiga headset, tangentbord och möss.

Gemensamma tidskrifter och böcker samlar vi vid nuvarande bibliotek som är i B-korridoren på plan 3. Åsa Karlsson kommer att katalogisera och sortera det som vi har lämnat in, för att sedan packa ner och se till att det kommer upp i de nya lokalerna.

Övrigt avfall som wellpapp, gamla batterier m.m. sorterar vi vid våra ordinarie källsorteringsstationer som finns mellan A- och B-korridoren, F- och G-korridoren på plan 3, vid kopieringsmaskinerna på plan 4 samt vid spiraltrappan på plan 2.

Vid flytten kommer vi få en (1) flyttkartong var till förfogande för eget material. Mer information om detta kommer senare.

Städschemat:
Vecka 9-10 Verksamhetsutveckling och stöd plan 2 (ej kommunikation och juridik)
Vecka 11-12 Forskning och Innovation, juridik och kommunikation
Vecka 13-14 Affärsutveckling och GD-sekretariatet
Vecka 15-16 Förnybar energi och klimat
Vecka 17-18 Analys
Vecka 19-20 Energieffektivisering