Vår tidigare medarbetare Anders Holmgren berättar om sina erfarenheter av att arbeta i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö på Vinnova. Anders var under en kort period tillbaka på Energimyndigheten, men är nu återigen på Vinnova.

https://dreambroker.com/channel/gyzydmk6/iframe/7b8bh0us