Det råder febril aktivitet såväl inne som ute i våra nya lokaler. Överallt pågår arbetet – nya våningar byggs inomhus, väggar muras upp, entréer byggs och toaletter kaklas. Det bullrar och skräller i alla hörn. Bygget går enligt plan och jag kan bara föreställa mig hur bra det kommer att bli! Bevarade detaljer kommer att ge charm och liv och vi kommer att få en inspirerande miljö anpassad just för oss.

Jag tog med mig telefonen för att fånga några glimtar av bygget när vi måndagen den 24 april var på plats för att träffa belysningsarkitekten.

https://dreambroker.com/channel/gyzydmk6/iframe/p6qy4tgd