En hållbar
arbetsmiljö ställer krav på såväl arbetsgivare som medarbetare. När vi nu
flyttar och förändrar vårt arbetssätt till en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer
nya aspekter in. Tidigare har vi haft lokala regler på olika ställen kopplat
till de förutsättningar som tex ställts på matsalen, ”clean desk” och fast
arbetsplats. I de aktivitetsbaserade lokalerna har vi rätt att välja olika
arbetsplatser i hela byggnaden. Därför behöver vi hitta ett gemensamt sätt att
förhålla oss till varandra.

Vi har valt
allemansrätten som inspiration. På medarbetardagen innan sommaren diskuterade
vi detta med varandra i mindre grupper. Sammanställningen av vad vi tycker är
viktigast för att lyckas har jag samlat i ett ord-moln:

Så här ser
allemansrätten ut på Energimyndigheten:

Vi
är varandras arbetsmiljö och vi använder vår värdegrund i samarbetet med våra
kollegor.

Vi
ska vara flexibla och kunna ompröva och justera vår allemansrätt när vi väl
flyttar in och börjar arbeta

Vi
utarbetar en handbok som beskriver kontorets ytor, arbetsytor och olika
funktioner

Arbetsdagen

Du
väljer en lämplig arbetsplats när du kommer till jobbet.

Du
har möjlighet att under dagen byta till andra arbetsplatser beroende på vad du
tycker passar för de arbetsuppgifter du har för stunden.

Du
kan välja att ha samma arbetsplats under hela dagen även om du del av dagen är
på möten, det kan vara lämpligt om du har arbetsmaterial som du jobbar med så
att du inte behöver packa ihop och upp flera gånger.

Clean
Desk! När du går för dagen så plockar du undan efter dig, t.ex. kaffekoppar,
pennor och papper.

Olika aktivitetszoner

Tyst
zon:
Här jobbar vi enskilt under
tystnad. Telefonen är i tyst läge utan
signal och vibration. För att ta kontakt med någon som arbetar i tysta zonen
använd mejl, sms eller Skype.

Mellanzon: Här jobbar vi enskilt eller tillsammans. Vi småpratar
vid borden och använder dämpad ringsignal.

Aktiv
zon:
Här jobbar vi tillsammans och
har diskussioner, workshops och annat kreativt samarbete under prat och skratt.

Matsalen

Här
äter och fikar vi, kanske bakar vi något gott till fikat ibland!

Du
kan också sitta och arbeta och ha möten här

Mellan
11.00-13.30 använder vi matsalen i första hand för att äta och umgås

Här
kan många samlas samtidigt för olika typer av sammankomster

Katarina Bruno

Projektledare