“Hej, var är du?” Det har skett en förändring i tilltalet när vi ringer upp en person. Tidigare var första frågan något i stil med: “Hur är det?”, “Hur mår du?” eller “Hur är läget?”. Men idag frågar vi först var personen är, eftersom vi oftast ringer en mobil telefon.

I våra nya aktivitetsbaserade lokaler kommer vi inte att ha stationära arbetsplatser. En fråga som många ställer sig är hur vi ska hitta varandra. Samma fråga är aktuell i alla organisationer som ska ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Marknaden har därför börjat erbjuda olika tekniska verktyg som gör att man kan se var en person loggat in sig eller var man har sin sändare någonstans.

För alla organisationer som vi har besökt har, som sagt, frågan varit aktuell innan omställningen. Men oavsett om organisationen har valt att köpa in ett tekniskt system eller inte så har frågan löst sig när man väl kommit på plats. Energimyndigheten väljer därför att avvakta med ett tekniskt system och hänvisar till våra befintliga tekniska hjälpmedel som mejl, skype och mobilen. Med mobilen kan man skicka sms eller rent av ringa och fråga: “Hej, var är du?”.

Katarina Bruno
Projektledare