I Energimyndighetens gamla lokaler är flyttbestyren igång. I våra mötesrum märker vi det för att det står lite olika typer av stolar runt konferensborden. Det beror på att vi återanvänder många möbler som nu är på omklädning för att få textil som passar in i vårt inredningskoncept. Vi har också börjat rensa i såväl verksamhetens som vår egen förvaring. På väggarna ses tomma krokar efter konst som börjar packas. Och nu börjar bordsskärmarna monteras ned. På bilden är Tobias och Joakim från flyttfirman i full färd. Från 25 september kommer vi att arbeta mobilt för då packas och flyttas allt från våra gamla lokaler.

Katarina Bruno
Projektledare