I
vår reception på #Gredbyvägen10 har vi material som associeras till Sörmland. Disken är uppbyggd
av gabioner fyllda med granitådergnejs som är Sörmlands landskaps-sten och
disken är gjord i landskapsträdet lärk. Väggen bakom vår biträdande
projektledare Evastina Hagen är målad i kobolt som är Sörmlands
landskapsgrundämne

Katarina Bruno
Projektledare