Blog Image

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

En utvecklingsresa som börjar ta form

Arbetssätt Posted on 2017-06-07 16:02

När det stod klart att Energimyndigheten under hösten 2017 skulle flytta till nya lokaler påbörjade vi en gemensam process för att tillsammans skapa en kreativ och trivsam arbetsmiljö som passar våra skiftande behov.

Resultatet av utvecklingsgruppernas arbete

Vid medarbetardagen i juni 2016 blev det tydligt att delaktighet i processen var viktigt. Att involvera 400 medarbetare i processen kändes knepigt – alla kan ju inte tycka om allting och vi hade ett tydligt inflyttningsdatum att hålla. Men genom att skapa utvecklingsgrupper för olika områden kunde vi lösa det på ett smidigt sätt. Sammanlagt har drygt 70 personer deltagit i de olika utvecklingsgrupperna som arbetat med arbetsplats, ergonomi, friskvård, hållbarhet, kreativa och tysta ytor, kök, loungeytor, mötesrum samt namngivning av lokaler.

En viktig faktor i arbetet var att inte sätta upp några begränsningar för kreativiteten – vi ville att alla skulle tänka så fritt och nytt som möjligt och ha med sig ledorden trovärdighet, mod och helhetssyn under arbetet. Alla utvecklingsgrupper lämnade sedan sina önskemål till projektgruppen som tog dem vidare till arkitekter, inredare osv.

Det är väldigt roligt att kunna konstatera att nästan alla önskemål har gått att uppfylla!

Några exempel:
– Kökskonsulten har hjälpt oss att hitta en lösning som ger bra logistik så att vi slipper armbåga varandra när vi värmer vår lunch. Vi har också hittat fina lösningar för att skapa en mysig miljö för samvaro. En bonus i köket är att vi kommer att ha en köksö med spis så att vi till exempel kan baka en kaka till enhetsfikat. I köket kommer vi också att ha goda tekniska lösningar för möten.
– Vi kommer att ha en 500 meter lång promenadslinga genom lokalen, med olika stationer längs vägen, bland annat med romerska ringar hängande från taket och andra upplevelser.
– Vid många medarbetarundersökningar har det uttalats att det finns behov av återhämtning och vid behovsinventeringen inför projektstart framgick det att vi önskar ha en plats för återhämtning i våra nya lokaler, en reflektionsyta. Centralt i huset och med närhet till en aktiv zon, kommer vi att ha ett stilla och tyst rum med en atmosfär som ger möjlighet till återhämning och till att ostört tänka våra tankar.
– På innergården kommer vi att få en trevlig miljö med sittgrupper och planteringar. För att verkligen kunna utnyttja gården vid vackert väder kommer vi att ha Wi-Fi-täckning utomhus och tillgång till skrivtavlor som enkelt går att rulla ut.

Ett önskemål som vi ännu inte har kunnat uppfylla är att ha flexibla möbler att kunna skjuta undan för att frigöra golvyta i våra mindre mötesrum. Eftersom vår budget är begränsad har vi i nuläget valt att vänta tills vi ser hur behovet verkligen ser ut när vi är på plats. Kanske det finns andra ytor som täcker de behoven.

Nu när vi har en färdig möbleringsskiss att presentera är det alltså ett resultat av utvecklingsgruppernas fina arbete!

Skisser finns på tavlan i lunchrummet

Möbleringsskissen skissen kommer att anslås på tavlan i lunchrummet under denna vecka. Några saker ni bör ha med er när ni tittar på skissen; vi kommer att ta med oss en stor del av möblerna från Fortet, vissa kommer att kläs om och andra kommer att bytas ut allteftersom. Vi har sedan kompletterat med möbler som passar en aktivitetsbaserad arbetsmiljö med loungeytor och andra typer av miljöer.

På tavlan finns redan nu skisser över alla olika arbetstyper. Innan sommaren kommer också alla enheter att ha en workshop med Katarina Bruno som heter ”En dag på Sveriges bästa myndighet”, där ni får jobba rent konkret med arbetstyperna.

Vi hoppas ni gillar det ni ser och har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss i projektgruppen.

Katarina Bruno, projektledare, Lena Carlberg, HR och Ergonomi, Evastina Hagen, biträdande projektledare, Anne Hellström, IT, Johanna Ljung, kommunikation, Karin Malmlöf, utvcklingsgrupperna friskvård, utemiljö och hållbarhetNågra glimtar från bygget måndagen den 24 april 2017

Film Posted on 2017-04-27 15:21

Det råder febril aktivitet såväl inne som ute i våra nya lokaler. Överallt pågår arbetet – nya våningar byggs inomhus, väggar muras upp, entréer byggs och toaletter kaklas. Det bullrar och skräller i alla hörn. Bygget går enligt plan och jag kan bara föreställa mig hur bra det kommer att bli! Bevarade detaljer kommer att ge charm och liv och vi kommer att få en inspirerande miljö anpassad just för oss.

Jag tog med mig telefonen för att fånga några glimtar av bygget när vi måndagen den 24 april var på plats för att träffa belysningsarkitekten.

https://dreambroker.com/channel/gyzydmk6/iframe/p6qy4tgdAktivitetsbaserad arbetsmiljö på Vinnova

Film Posted on 2017-03-16 09:27

Vår tidigare medarbetare Anders Holmgren berättar om sina erfarenheter av att arbeta i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö på Vinnova. Anders var under en kort period tillbaka på Energimyndigheten, men är nu återigen på Vinnova.

https://dreambroker.com/channel/gyzydmk6/iframe/7b8bh0usSitta är det nya ”röka” fick vi lära oss på ergonomiföreläsningen!

Arbetsmiljö Posted on 2017-03-15 11:49

Den 22 februari fick Energimyndigheten besök av Karolina Thor, fysioterapeut/ergonom på Previa. Vi var ett 35-tal medarbetare som var med och lyssnade och fick många tips och kunskaper kring hur vi ska arbeta så att vi håller oss friska och slipper att få ont.

Vi fick bland annat lära oss hur vi ställer iordning vår arbetsplats så att vi får en bra arbetsställning när vi arbetar. Det handlar om hur vi ska sitta, ställa in stolen och vilket avstånd vi har till skärmen. Och att vår kropp är byggd för rörelse så det är bra om vi står och arbetar delar av dagen. När vi står och arbetar är bra skor med svikt det bästa hjälpmedlet för att slippa bli stel eller få ont.

När vi sitter och arbetar så är det en risk att vi blir statiska i musklerna vilket kan leda till att vi får ont. Karolina uppmanade att efter 30 minuter stillasittande ta en paus och röra på sig. Det räcker med en micropaus på tio – femton sekunder.

Nyligen framtagen forskning visar att långvarigt stillasittande är en hälsofara och riskerna är liknande de som rökare kan drabbas av, tex förhöjda blodfetter, ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Men om man minskar sitt stillasittande med 1-2 timmar per dag så har det en betydande skyddande effekt på hjärtkärlsjukdomar.

Så lägg lite tid på att ställa in din arbetsplats så att den är bra för din kropp när du sitter, ta mikropauser och rör på musklerna och framförallt stå och arbeta så mycket som möjligt.

När vi flyttar till våra nya lokaler kommer Karolina att finnas med som en resurs och vara på plats vid flera tillfällen så att det finns möjlighet att fråga och få bra tips på hur vi får till den bästa ergonomin.Miljöinspektör Ylva Jonasson berättar om saneringen

Arbetsmiljö Posted on 2017-02-28 09:42

Som vi tidigare berättat om på bloggen pågår nu ett saneringsarbete i våra nya lokaler på Gredbyvägen 10. Det gamla gjuteriet som startade sin verksamhet under tidigt 1900-tal, ska nu bli en ren och fräsch kontorslokal där vi alla ska må bra och trivas.För att få svar på frågor kring saneringen och för att få veta lite mer om vårt projekt i relation till andra projekt, bestämde jag träff med Ylva Jonasson som arbetar som miljöinspektör vid Eskilstuna kommun. Ylva har en bakgrund som civilingenjör inom kemiteknik och har många års erfarenhet av liknande projekt.

Miljöinspektörens uppgift vid den här sortens projekt är i stora drag att ta emot en anmälan om sanering från byggherren, granska den, komma med synpunkter och sedan följa upp och kontrollera att byggherren gör det som står i anmälan. Kommunen har under de senaste två åren arbetat med 10 jämförbara ärenden, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.

Hur kommer det sig att fler och fler gamla industrilokaler tas tillvara?
– Den främsta anledningen till ökningen är att staden förtätas och expanderar. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den mark som finns centralt. Det pågår till exempel mycket arbete i gamla fabrikslokaler längs ån och ute vid Tunafors fabriker. Efter sanering och ombyggnation fungerar lokalerna som skola, förskola, kontorslokaler eller bostäder.

Är det något som är unikt för saneringsarbetet på Gredbyvägen 10?
– Det som är lite speciellt för lokalerna på Gredbyvägen 10 är att så stora delar av ytorna inomhus är förorenade av bland annat sot och metaller. Det är i sig inget problem, men det innebär att i stort sett alla ytor inomhus måste saneras.

Hur är marken som byggnaden står på – behöver den också saneras?
– När prover togs på grundvattnet hittade miljökonsulten, Structor, rester av lösningsmedel. Vad det verkar kommer det inte från Gjuteriet utan från någon närliggande fabrik. När vi ska gå vidare med sanering av marken, undersöker vi detta vidare. Det är viktigt att vi hittar källan så att inte mer läcker ut. Det finns också en gammal oljeskada från 2011, då byggnaden stod övergiven och någon öppnade en kvarlämnad gammal oljetank. Det gjordes en sanering redan 2011 men byggherren ska undersöka närmre och ta ytterligare prover för säkerhets skull.

Hur går en slutbedömning till?
– Structor tar slutprover i byggnaden och om något riktvärde överskrids gör jag en bedömning i det enskilda fallet beroende på vilka risker som finns. När alla prover är bedömda och godkända avslutas ärendet.

Den 22 februari träffade Ylva byggherren på plats på Gredbyvägen 10. Hon beskriver deras samarbete som nära och mycket väl fungerande, så hon har goda förhoppningar om att arbetet går helt enligt plan.

Om du vill veta mer om saneringsarbetet finns detaljerad information i en tidigare publicerad artikel på bloggen.

Bild: Ylva Jonasson, miljöinspektör Eskilstuna kommun. Foto Johanna Ljung, EnergimyndighetenRundtur i nya lokalerna

Film Posted on 2017-02-22 11:24

Ta en titt i lokalerna som de såg ut i mitten på februari.

https://dreambroker.com/channel/gyzydmk6/iframe/dpsd7z3a