Blog Image

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Guidad tur i de nya lokalerna

Film Posted on 2017-08-22 10:30

https://youtube.com/watch?v=k-CgYQKz7_w%3Fecver%3D1Titta på den inbäddade filmen ovan eller på Youtube: https://youtu.be/k-CgYQKz7_w.

Före semestern besökte vi bygget och gjorde en film. Häng med projektledaren Katarina Bruno in i de nya lokalerna på en guidad tur. Hon beskriver tankarna bakom det aktivitetsbaserade kontoret, hur det har utformats och inretts, samt hur det är tänkt att vi ska arbeta i den nya miljön.Städning inför flytt

Medarbetarskap Posted on 2017-02-18 18:44

Under veckorna 9-20 gör vi gemensam sak i att försöka rensa bort så mycket som möjligt av gamla papper och annat som vi inte behöver längre.

Det kommer att finnas sorteringskärl utställda på respektive avdelning under de anvisade veckorna. Kärlen töms kontinuerligt efter behov. De kommer att vara tydligt uppmärkta och det är viktigt att vi hjälps åt att sortera efter anvisningarna. Blir det felsorterat så hanteras allt som brännbart på återvinningscentralen.

Det kommer också att finnas burar där man kan lämna in gammal it-utrustning som exempelvis trasiga headset, tangentbord och möss.

Gemensamma tidskrifter och böcker samlar vi vid nuvarande bibliotek som är i B-korridoren på plan 3. Åsa Karlsson kommer att katalogisera och sortera det som vi har lämnat in, för att sedan packa ner och se till att det kommer upp i de nya lokalerna.

Övrigt avfall som wellpapp, gamla batterier m.m. sorterar vi vid våra ordinarie källsorteringsstationer som finns mellan A- och B-korridoren, F- och G-korridoren på plan 3, vid kopieringsmaskinerna på plan 4 samt vid spiraltrappan på plan 2.

Vid flytten kommer vi få en (1) flyttkartong var till förfogande för eget material. Mer information om detta kommer senare.

Städschemat:
Vecka 9-10 Verksamhetsutveckling och stöd plan 2 (ej kommunikation och juridik)
Vecka 11-12 Forskning och Innovation, juridik och kommunikation
Vecka 13-14 Affärsutveckling och GD-sekretariatet
Vecka 15-16 Förnybar energi och klimat
Vecka 17-18 Analys
Vecka 19-20 EnergieffektiviseringHåll dig uppdaterad!

Leda i förändring Posted on 2017-02-06 18:17

Vi har tidigare skickat ut veckans budskap till cheferna per e-post. För att öka transparensen och tempot i kommunikationen vill vi nu uppmana alla att sätta en avisering (se nedan) på dokumentet Veckans budskap i samarbetsytan Aktivitetsbaserat arbetssätt. Tag också upp frågor på enhetsmötena och se till att samverka mellan chef och medarbetare.

Så sätter du avisering på dokument i Sharepoint:

1 Gå till: http://insidan.energimyndigheten.se/samarbetsytor/samarbetsytor/Aktivitetsbaserat%20arbetss%C3%A4tt/Sidor/default.aspx

2 Klicka på dokumentets pil för att få upp menyn. Välj Avisera mig (se bild).


3 Ställ in hur ofta du vill ha din avisering. Klicka på OK.Ritningar och layout

Arbetsmiljö Posted on 2017-02-03 09:19


Nu finns ritningarna med en grov layout över de nya lokalerna. Är du nyfiken på hur olika ytor är fördelade så kan du titta och få en uppfattning här:

Ritning plan 1, gatuplan

Ritning köksinredning

Ritning plan 2A

Ritning plan 2B

Ritning källare


Kuriosa

Ytan som vi disponerar i det nya kontoret är 5620 kvadratmeter, vilket ger 14,6 kvm per anställd. Ett nyckeltal som man brukar använda för att beräkna behov av yta i ett aktivitetsbaserat kontor är 10 kvm per anställd.

Fler siffror om nya lokalen:

3,0 sittplatser per anställd

0,5 skrivbord per anställd

51 mötesrum

40 rum för 1-2 personer

32 toaletter

2 vilrum (ett på varje våningsplan)

6-8 kaffemaskiner

20 microvågsugnar

7 diskmaskiner i köket (+ ett antal vid kaffemaskinerna på andra platser i lokalen)

7 diskhoar med avfallshantering under

5 kyl

1 frys

Höj och sänkbar köksbänk med ho samt microvågsugnFrågor och svar om sanering

Arbetsmiljö Posted on 2017-01-26 09:55

Eftersom lokalen som vi ska flytta in i är ett gammalt gjuteri behöver fastighetsägaren sanera innan de kan påbörja byggandet. I det här inlägget beskriver vi så utförligt vi kan hur saneringen går till. Tveka inte att ställa frågor om du undrar mer. Antingen som en kommentar nedan eller till arbetsmiljöombud eller direkt till någon i projektet. Om vi inte har svaren tar vi frågorna vidare till de som har svaren, och återkopplar här.

Vem ansvarar för vad i saneringen?

Fastighetsägaren Ladingen ansvarar för fastigheten. De har tagit in miljökonsulten Structor som tar fram åtgärdsplan och genomför sanering och provtagning.

Structor och Ladingen har löpande dialog med Eskilstuna kommuns miljökontor, som är tillsynsansvarig. Kommunens utsedda miljöinspektör Ylva Jonasson tar del av åtgärdsplan och provningsprotokoll från Structor. Hon gör också besök på byggarbetsplatsen med jämna mellanrum för att säkerställa att arbetet följer planen. Miljöinspektören kan begära ytterligare provtagningar eller svar från fastighetsägaren vid behov.

Proverna analyseras av de ackrediterade labben Eurofins Pegasuslab i Linköping eller ALS Scandinavia i Stockholm.

Vad är det som saneras?

Saneringen omfattar väggar, tak och golv inuti fastigheten och marksanering omkring fastigheten.

Hur går saneringen till?

Väggarna och taket sandblästras och förseglas med ett miljövänligt och godkänt genomskinligt silikat efter godkända provsvar. Golven saneras genom att betongytan tas bort och ersätts med ny betong. Markområdet kring fastigheten grävs upp. Om proverna visar på förorenat material tas jordmassorna bort och byts ut.

Hur går provtagningen till?

– Structor gör provtagning vartefter saneringsarbetet utförs i varje byggetapp (de olika delarna av huset).

– Proverna tas i golv, väggar och innertak. Extra många prov tas där man vet att det förekommit tillverkning och där maskinerna har stått.

– Provtagning gör man genom att borra i materialet och ta prover.

– Proverna skickas till laboratoriet, som skickar protokollsvar tillbaka.

– Är det ett så kallat orent protokoll, som inte är godkänt, måste Ladingen göra ytterligare sanering, ta nya prov och skicka dem till labbet på nytt.

– Miljökontoret granskar protokollen. Det utförs inget byggarbete innan kommunen har godkänt protokollen i respektive etapp.

Vad har proverna visat hittills?

De första provsvaren för etapp ett (eller del A, enligt ritningen) innehöll avvikande ämnen och blev inte godkända. Hela golvet togs då bort och ersattes med nytt golv.

Provsvaren för etapp två (hus B enligt ritningarna) innehöll också avvikande ämnen och blev inte heller godkända. Hela golvet tas bort och ett nytt ska snart gjutas.

För att spara tid har fastighetsägaren valt att ta bort hela golvet redan efter första provet, istället för att göra som man vanligen gör; skala av lager för lager och ta nya prover tills ämnena är borta.

Väggar och tak i etapp ett och två provades för 4-5 år sedan. Det som kunde vara skadligt var sotet som satt på väggar och tak. Det har sandblästrats bort och lös puts har avlägsnats. Nya prover ska tas och godkännas innan väggarna förseglas.

Provsvar
Nedan publicerar vi provsvaren allt eftersom de kommer tillbaka från labbet. Observera att de provsvar vi hittills har fått visar status innan och under saneringsarbetet. Att dessa provsvar skulle innehålla avvikande ämnen var förväntat. Innan bygget får slutgiltigt godkänt av Miljökontoret ska alla avvikande ämnen vara borta.

Provsvar 1: Del A och B

Tolkning och kommentar till provsvar Del A

Vid första styrgruppsmötet genomfördes en riskanalys utifrån arbetsmiljölagen. En av riskerna som identifierades var just den om saneringen av lokalen. Riskbedömningen följs upp löpande på varje styrgruppsmöte. Du kan du ta del av riskbedömningen här.