Energimyndigheten valde att skriva avtal med en byggherre
i Eskilstuna som erbjuder en gammal industrilokal. Här har bröderna Söderberg
drivit ett metallgjuteri sen 1917. Från början framställdes gjutgods i mässing,
fosforbrons, rödgods och aluminium. Genom åren utvecklades verksamheten; bl.a.
var man en av de första som började tillverka aluminiumgjutgods i Sverige. Efter
hand har lokalen förändrats, byggts om och byggts till. Allt för att möta de
behov man haft i verksamheten Och nu byggs lokalen om för att möta våra
framtida behov.

En viktig och självklar del för oss på Energimyndigheten
är att säkerställa energiprestandan i byggnaden. Men en annan viktig aspekt är
också att bevara byggnadens historiska värde och karaktär. I det arbetet har vi
tagit hjälp av vår avdelning för Energieffektivisering med vår expert Tomas
Berggren och Marie Claesson. Marie som bland annat ansvarar för forskningsprogrammet
för kulturhisoriska byggnader kommer med ett blogginlägg längre fram. Det ska
bli spännande att läsa.

Katarina Bruno

Projektledare